Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/03/2014 tarihli ve 8519 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 03/06/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

EK: Kaydı Silinen Münfesih Şirketler

Site içi arama