Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/07/2014 tarihli ve 8604 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve ekte bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 08/10/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

EK: Anonim ve Limited Şirketler

Site içi arama