İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 18/12/2014 tarihli ve 8718 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 16/03/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

Ek: Münfesih Şirketler Listesi

Site içi arama