İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 12/03/2015 tarihli ve 8777 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 12.06.2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

Ek: Münfesih Şirketler Listesi

Site içi arama