Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/06/2014 tarihli ve 8582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 03/09/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

 

Silinen Şirketler Listesi: http://www.inegoltso.org.tr/dosyalar/9.c.Munfesih_kayit_silme-7.xls

Site içi arama