stb_logo

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu kanunun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

2010 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 572,00-TL olarak belirlenmiştir.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimizin mağdur olmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne vermeleri önem arz etmektedir.

Not: Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir.

Bilgi için: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü - 0 224 271 51 82

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama