İlgi: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.02.2013 tarih ve 895 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereği sanayi siciline kayıtlı firmaların takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde vermeleri gereken Yıllık İşletme Cetvelleri, ilk tescil, zayi ve değişiklik işlemlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca format değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

Buna göre; Sanayi işletmeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında e-hizmetler bölümünde bulunan “Yıllık İşletme Cetvelleri” menüsünü kullanarak ilk kayıt, değişiklik müracaat işlemlerini elektronik ortamda yapılarak sanayi sicil müracaatında istenilen belgeler ile birlikte elektronik ortamda yapılan çıktılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken evraklara eklenmesi gerekmektedir.

2012 yılı yıllık işletme cetveli verilebilmesi için öncelikle www.sanayi.gov.tr adresinden E-HİZMETLER - YILLIK İŞLETME CETVELİ sekmesinden gerekli güncellemenin yapılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden onay alınması gerekmekte olup aksi takdirde 2012 işletme cetvellerinin girişi yapılamayacaktır.

İşletme Cetvelinde kapasite ve fiili üretim miktar birimlerinin, ürün kodu birimi ile aynı olması zorunludur. Bu hususta azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

2013 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 yıllık işletme cetvelinin söz konusu formata uygun olarak düzenlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama