Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan 29.03.2013 tarih 1485 sayılı yazıda; Yıllık İşletme Cetvellerinin 2013 NİSAN  ayı sonuna kadar verilmesinin temini için sanayi işletmesini doğrudan yıllık işletme cetvelini doldurmasına yönelik uygulamaya geçilmiştir. Sanayi işletmesine kapasite bilgisi açılarak bu bilgilerin güncellenmesi sağlandıktan sonra yıllık işletme cetveli işlemleri bölümünden diğer bilgiler girilerek işlem sonlandırılmaktadır. Firmaların eksik bilgi vermemeleri için gerekli uyarılar sisteme konulmuştur.

Sanayi Sicil Belgesi Vize işlemleri aşamasında, yeri veri tabanına göre tüm bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi veri tabanının sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Yıllık işletme cetvelinin İl Müdürlüğüne doğrudan verilmesi veya posta ile gönderilmesi halinde, verilen bilgilerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası (www.sanayi.gov.tr) “Hizmetlerimiz” başlığı altında sırasıyla “Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri” sayfasında “Sanayi Sicil Belgesi nasıl alınır” bölümünde yer alan dosyalardan Yıllık İşletme Cetveli formuna uygun olmasının sağlanması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli;

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetveline; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapılıp giriş ekranında yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerin” menüsünü tıklayarak işlemlerin tamamlanması ve anket formunun doldurulması gerekmektedir. Eksik bilgisi olan yıllık işletme cetvelleri için idari para cezası uygulanacaktır.

İşletme Bilgilerinin Güncellenmesi;

İşletmenizin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Veri Tabanı yeniden yazılmıştır. Bu itibarla firmanıza ait eski bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Yıllık işletme cetvelini verdikten sonra bu bilgilerinizi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapıp ekranda yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “kayıtlı işletmelerin” menüsünü tıklayarak güncellenecektir.

2013 yılı NİSAN ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 Yıllık İşletme Cetvelinin söz konusu formada uygun olarak düzenlenmesi hususu önem arz etmektedir denilmektedir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama