hazine

Hazine Müsteşarlığından alınan bir yazıda, yabancı yatırımcılar için olduğu kadar yurtdışındaki Türk yatırımcıları açısından da büyük önem taşıyan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması müzakerelerinin, 4059 sayılı Kanun uyarınca, Müsteşarlıkları tarafından yürütülmekte olduğu; yabancı yatırımcılara ülkemizde uygulanacak muammeleyi düzenlerken, karşılıklılık ilkesi gereğince, yurtdışında yatırım yapan Türk yatırımcılara ve yatırımlara ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muameleyi de düzenleyen yatırımlara hukuki güvenceler getiren YKTK Anlaşmalarının bugüne kadar 80 ülke ile imzalanmış olduğu anılan anlaşmaların 64 adenin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Ülkemizin YKTK anlaşmalarını imzaladığı ülkelerin listesini http://www.itso.org.tr/duyurular/yktk.pdf buradan indirebilirsiniz.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama