Ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ayarı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılmasını gerekmektedir.

Bu kapsamda, tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumlulukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmelikte belirtildiği üzere, tartı aletlerinin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı almış, muayene ve damgalama işlemleri yapılmış. olarak kullanılması gerekmektedir. Muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak. Yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yıl takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar , tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre il müdürlüğümüze, tarafımızca yetkilendirilen muayene servilerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş tartı aletlerinin kullanılması yasaktır. Ayrıca üzerinde alım- satım işlerinde kullanılamaz ibaresi bulunan terazilerin de ticari amaçla kullanılması yasaklanmıştır. Söz konusu hükümlere uymayanlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama