Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza ulaşan 10.08.2012 tarih ve 17492 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından 31.07.2012 tarihinde yurtiçi takograf uygulaması ile ilgili Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıya atfen, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sayısal takograf sistemi dahilinde Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca sayısal takograf türünde yetkilendirilmiş servislere sayısal takograf servis kartı sağlamaktadır. İlgili yönetmelik uyarınca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından servis yetkilendirme işlemleri devam etmekte olup şu ana kadar toplamda 227 servis belgelendirilmiş durumdadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yurt içi taşımacılık yapan araçlarda takograf cihazlarının Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği 12.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen tarih itibariyle karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin, ilgili yönetmeliğe göre yaptırılarak kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen taşımacılar, ilgili kanun gereği idari cezalara çarptırılacaktır.

Bu kapsamda, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili kanun çerçevesinde yürütülmesi, olası mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmekte olup; konuyla ilgili üyelerimizin bilgileri rica olunur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama