stb_logo

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu kanunun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

2010 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 572,00-TL olarak belirlenmiştir.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimizin mağdur olmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne vermeleri önem arz etmektedir.

Not: Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir.

Bilgi için: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü - 0 224 271 51 82

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)' nden Odamıza ulaşan 24.02.2011 tarih ve 5075 sayılı yazısında; 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ile derin deniz deşarjı projelerinin onay yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından 27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı "Derin Deniz Deşarjı Proje onay Genelgesi"  yayımlanmıştır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenen "2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" 21.01.2011 tarih ve 2011/2 sayı ile yayımlanmış olup, TOBB' nin http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.aspx">http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresinde Duyurular bölümünde yer aldığı bildirilmiştir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

"

 

imobfoto

02-06 Şubat 2010 tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzenlenen "İMOB 2010 - İstanbul Mobilya Fuarı"'nda stand açan İnegöl'lü firmaları ziyaret eden Odamız Heyeti firma temsilcileri ile sektördeki gelişmeleri değerlendirdiler.

Devamını oku: İnegöl Mobilya Başkenti Oluyor
 

tasarimyarismasi

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu, İnegöl Belediyesi, Odamız, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ve Modef Fuarcılık Ltd. Şti. ortaklaşa organizasyonuyla yapılan 2. İnegöl Ev Mobilyaları Ödüllü Tasarım Yarışması sonuçlanmıştır.

Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı, Oturma Grupları, Genç Odası ve Aksesuar kategorilerinde yapılan değerlendirme sonuçlarına http://www.itso.org.tr/tasarimsonuc.doc">http://www.itso.org.tr/tasarimsonuc.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Site içi arama