Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza ulaşan 10.08.2012 tarih ve 17492 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından 31.07.2012 tarihinde yurtiçi takograf uygulaması ile ilgili Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıya atfen, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sayısal takograf sistemi dahilinde Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca sayısal takograf türünde yetkilendirilmiş servislere sayısal takograf servis kartı sağlamaktadır. İlgili yönetmelik uyarınca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından servis yetkilendirme işlemleri devam etmekte olup şu ana kadar toplamda 227 servis belgelendirilmiş durumdadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yurt içi taşımacılık yapan araçlarda takograf cihazlarının Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği 12.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen tarih itibariyle karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin, ilgili yönetmeliğe göre yaptırılarak kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen taşımacılar, ilgili kanun gereği idari cezalara çarptırılacaktır.

Bu kapsamda, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili kanun çerçevesinde yürütülmesi, olası mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmekte olup; konuyla ilgili üyelerimizin bilgileri rica olunur.

 

Yapı Araştırma Derneği'nin İktisadi İşletmesi olan İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu (İTBAK), Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Teknik Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Bu yetkisiyle, Bakanlık adına, yapının belli bir bölümünü oluşturan sistemlere, mimari detaylara, birden fazla yapı malzemesinden oluşan yapı elemanlarına ve hakkında bir standart bulunmayan yenilikçi yapı malzemeleri ve sistemlerine Ulusal Teknik Onay hizmeti veren İTBAK, Avrupa Teknik Onay Organizasyonunda (EOTA) ülkemizi temsilen üye olması nedeniyle, aynı zamanda Avrupa Teknik Onayı (ETA) da veren bir kuruluştur. Dolayısıyla İTBAK'ın vermiş olduğu Ulusal ve Avrupa Teknik Onayları, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da tanınmaktadır. Teknik onay alan üretici, ürününü Avrupa ve Türkiye piyasasına sunabilmek için gerekli olan CE veya G işaretini kullanabilecek ve bu sayede yenilikçi ürün ve sistemler hak ettiği değeri bulacaktır.

İTBAK'ın faaliyetlerinin, Türkiye'de standardı olmayan ve/veya standarttan sapan yenilikçi yapı malzemeleri konusunda, üretici kuruluşlara önemli bir destek sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı’nca jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, Ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya çıkarılması sağlanmıştır.


Bu kapsamda; ülke ekonomisine kazandırılması açısından elektrik, ısıtma ve termal turizme uygun olan 28 adet ( Ağrı-Diyadin; Ankara-Beypazarı-Kızılcasöğüt; Balıkesir-Ayvalık-Ilıca Köyü; Balıkesir-Bigadiç-Yağcılar-Topalak: Balıkesir-İvrindi-Bozören: Balıkesir-İvrindi-Büyükılıca; Balıkesir-İvrindi-Gümeli: Balıkesir-Merkez-Kirazköy; Balıkesir-Sındırgı-Emendere: Balıkesir-Susurluk-Ömerköy; Balıkesir-Susurluk-Yıldız Köyü; Bolu-Seben-Kesenözü; Çankırı-Merkez-Bozkır ve Dedeköy; Eskişehir-Günyüzü-Gümüşkonak; Eskişehir-Sivrihisar-Hamamkarahisar; İzmir-Bergama-Aşağıbeyler (Çavdar); Kaysari-Kocasinan-Boğazköprü; Kayseri-Kocasinan-Himmetdede (Bayramhacılı); Kayseri-Özvatan-Kermelik; Konya-Karapınar-Üzecikdağı; Konya-Hüyük; Kütahya-Emet (Dereli); Kütahya-Emet-Yenice; Kütahya-Gediz (Muratdağı); Kütahya-Hisarcık; Kütahya-Simav-Eynal-Çitgöl-Naşa; Mersin-Silifke-Keben; Van-Başkele-Sarıtaş)  Ruhsatlı Jeotermal Alanlarla ilgili ihalenin son teklif verme tarihi 15.11.2011 saat 11:00’dır.


Alanlarla ilgili ilan metni, 14.10.2011 tarih ve 28084 sayılı Resmi Gazete ile http://mta.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

 

 hazine

Hazine Müsteşarlığından alınan bir yazıda, yabancı yatırımcılar için olduğu kadar yurtdışındaki Türk yatırımcıları açısından da büyük önem taşıyan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması müzakerelerinin, 4059 sayılı Kanun uyarınca, Müsteşarlıkları tarafından yürütülmekte olduğu; yabancı yatırımcılara ülkemizde uygulanacak muammeleyi düzenlerken, karşılıklılık ilkesi gereğince, yurtdışında yatırım yapan Türk yatırımcılara ve yatırımlara ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muameleyi de düzenleyen yatırımlara hukuki güvenceler getiren YKTK Anlaşmalarının bugüne kadar 80 ülke ile imzalanmış olduğu anılan anlaşmaların 64 adenin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Ülkemizin YKTK anlaşmalarını imzaladığı ülkelerin listesini http://www.itso.org.tr/duyurular/yktk.pdf buradan indirebilirsiniz.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama