İlgi: TOBB'nin 10.04.2013 tarih ve 8920 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu olan tehlikeli atıkların beyan işlemi için verilen sürenin 31.03.2013 tarihi itibariyle sona erdiği, beyanlar için kullanılan web tabanlı "Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)"nin kullanıma kapatıldığı belirtilmektedir.

TABS'ne http://online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır. Aynı ilgili yazıda, tesislerin bu web tabanlı sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmek için firma kayıt başvurularını Online olarak yapmalarını müteakip kullanıcı adı ve şifrelerini bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onaylamasının ardından alarak, uygulamayı kullanmaya başlayabilecekleri hatırlatılmaktadır. Eğer başvuru elektronik imza ile yapıldıysa kullanıcı adı ve şifrenin tesis tarafından beyan edilen elektronik posta adresine otomatik olarak gönderileceği ifade edilmektedir.

Bakanlık, firma kayıtlarındaki kullanıcı hataları veya sistem kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle tesis yetkililerinden 2012 yılı atık beyanlarının yapılamadığına ilişkin bilgi aldıklarını; bu nedenle firma kayıt sisteminde Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtmektedir. Bahse konu çalışmanın tamamlanmasını takiben 2012 yılı için gerçekleştirilemeyen tehlikeli atık beyanlarının sonuçlandırılması amacıyla 2013 yılı içerisinde TABS yeniden kullanıma açılacaktır. Yine ilgili yazıda, 31.03.2013 tarihine kadar sistemdeki sıkıntılar nedeniyle tehlikeli atık beyanlarını gerçekleştiremeyen tesislere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı, sistemin açılmasına ilişkin bilgilendirmenin ileriki bir tarihte kendileri tarafından yapılacağı ifade edilmektedir denilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

 

İlgi: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.02.2013 tarih ve 895 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereği sanayi siciline kayıtlı firmaların takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde vermeleri gereken Yıllık İşletme Cetvelleri, ilk tescil, zayi ve değişiklik işlemlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca format değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

Buna göre; Sanayi işletmeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında e-hizmetler bölümünde bulunan “Yıllık İşletme Cetvelleri” menüsünü kullanarak ilk kayıt, değişiklik müracaat işlemlerini elektronik ortamda yapılarak sanayi sicil müracaatında istenilen belgeler ile birlikte elektronik ortamda yapılan çıktılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken evraklara eklenmesi gerekmektedir.

2012 yılı yıllık işletme cetveli verilebilmesi için öncelikle www.sanayi.gov.tr adresinden E-HİZMETLER - YILLIK İŞLETME CETVELİ sekmesinden gerekli güncellemenin yapılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden onay alınması gerekmekte olup aksi takdirde 2012 işletme cetvellerinin girişi yapılamayacaktır.

İşletme Cetvelinde kapasite ve fiili üretim miktar birimlerinin, ürün kodu birimi ile aynı olması zorunludur. Bu hususta azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

2013 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 yıllık işletme cetvelinin söz konusu formata uygun olarak düzenlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 

İlgi: İnegöl Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nün 02.01.2013 tarih ve 304-04-04-7 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Grup Servisi'nce, 2011 ve daha önceki yıllara ait ölçü tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik ibreli mekanik kantar, baskül, hassas terazi, metre, litre, gram ve kilogramların beyan işlemlerinin başladığı bildirilmektedir.

Beyan verme süresi 28 Şubat 2013 tarihinde sona erecek olup, beyan ve damga işlemi yapılmayan ölçü tartı aletine (teraziler) 3516 sayılı yasa ve Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili üyelerimizin Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Grup Servisi'ne müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza ulaşan 10.08.2012 tarih ve 17492 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından 31.07.2012 tarihinde yurtiçi takograf uygulaması ile ilgili Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıya atfen, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sayısal takograf sistemi dahilinde Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca sayısal takograf türünde yetkilendirilmiş servislere sayısal takograf servis kartı sağlamaktadır. İlgili yönetmelik uyarınca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından servis yetkilendirme işlemleri devam etmekte olup şu ana kadar toplamda 227 servis belgelendirilmiş durumdadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yurt içi taşımacılık yapan araçlarda takograf cihazlarının Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında muayene ve damgalama işlemleri ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği 12.01.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen tarih itibariyle karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin, ilgili yönetmeliğe göre yaptırılarak kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen taşımacılar, ilgili kanun gereği idari cezalara çarptırılacaktır.

Bu kapsamda, takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili kanun çerçevesinde yürütülmesi, olası mağduriyetleri önlemek açısından önem arz etmekte olup; konuyla ilgili üyelerimizin bilgileri rica olunur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama