Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan 29.03.2013 tarih 1485 sayılı yazıda; Yıllık İşletme Cetvellerinin 2013 NİSAN  ayı sonuna kadar verilmesinin temini için sanayi işletmesini doğrudan yıllık işletme cetvelini doldurmasına yönelik uygulamaya geçilmiştir. Sanayi işletmesine kapasite bilgisi açılarak bu bilgilerin güncellenmesi sağlandıktan sonra yıllık işletme cetveli işlemleri bölümünden diğer bilgiler girilerek işlem sonlandırılmaktadır. Firmaların eksik bilgi vermemeleri için gerekli uyarılar sisteme konulmuştur.

Sanayi Sicil Belgesi Vize işlemleri aşamasında, yeri veri tabanına göre tüm bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi veri tabanının sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Yıllık işletme cetvelinin İl Müdürlüğüne doğrudan verilmesi veya posta ile gönderilmesi halinde, verilen bilgilerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası (www.sanayi.gov.tr) “Hizmetlerimiz” başlığı altında sırasıyla “Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri” sayfasında “Sanayi Sicil Belgesi nasıl alınır” bölümünde yer alan dosyalardan Yıllık İşletme Cetveli formuna uygun olmasının sağlanması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli;

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetveline; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapılıp giriş ekranında yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerin” menüsünü tıklayarak işlemlerin tamamlanması ve anket formunun doldurulması gerekmektedir. Eksik bilgisi olan yıllık işletme cetvelleri için idari para cezası uygulanacaktır.

İşletme Bilgilerinin Güncellenmesi;

İşletmenizin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Veri Tabanı yeniden yazılmıştır. Bu itibarla firmanıza ait eski bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Yıllık işletme cetvelini verdikten sonra bu bilgilerinizi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapıp ekranda yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “kayıtlı işletmelerin” menüsünü tıklayarak güncellenecektir.

2013 yılı NİSAN ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 Yıllık İşletme Cetvelinin söz konusu formada uygun olarak düzenlenmesi hususu önem arz etmektedir denilmektedir.

 

İlgi: TOBB'nin 10.04.2013 tarih ve 8920 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu olan tehlikeli atıkların beyan işlemi için verilen sürenin 31.03.2013 tarihi itibariyle sona erdiği, beyanlar için kullanılan web tabanlı "Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)"nin kullanıma kapatıldığı belirtilmektedir.

TABS'ne http://online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır. Aynı ilgili yazıda, tesislerin bu web tabanlı sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmek için firma kayıt başvurularını Online olarak yapmalarını müteakip kullanıcı adı ve şifrelerini bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onaylamasının ardından alarak, uygulamayı kullanmaya başlayabilecekleri hatırlatılmaktadır. Eğer başvuru elektronik imza ile yapıldıysa kullanıcı adı ve şifrenin tesis tarafından beyan edilen elektronik posta adresine otomatik olarak gönderileceği ifade edilmektedir.

Bakanlık, firma kayıtlarındaki kullanıcı hataları veya sistem kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanması nedeniyle tesis yetkililerinden 2012 yılı atık beyanlarının yapılamadığına ilişkin bilgi aldıklarını; bu nedenle firma kayıt sisteminde Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtmektedir. Bahse konu çalışmanın tamamlanmasını takiben 2012 yılı için gerçekleştirilemeyen tehlikeli atık beyanlarının sonuçlandırılması amacıyla 2013 yılı içerisinde TABS yeniden kullanıma açılacaktır. Yine ilgili yazıda, 31.03.2013 tarihine kadar sistemdeki sıkıntılar nedeniyle tehlikeli atık beyanlarını gerçekleştiremeyen tesislere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı, sistemin açılmasına ilişkin bilgilendirmenin ileriki bir tarihte kendileri tarafından yapılacağı ifade edilmektedir denilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

 

İlgi: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.02.2013 tarih ve 895 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereği sanayi siciline kayıtlı firmaların takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde vermeleri gereken Yıllık İşletme Cetvelleri, ilk tescil, zayi ve değişiklik işlemlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca format değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

Buna göre; Sanayi işletmeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında e-hizmetler bölümünde bulunan “Yıllık İşletme Cetvelleri” menüsünü kullanarak ilk kayıt, değişiklik müracaat işlemlerini elektronik ortamda yapılarak sanayi sicil müracaatında istenilen belgeler ile birlikte elektronik ortamda yapılan çıktılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken evraklara eklenmesi gerekmektedir.

2012 yılı yıllık işletme cetveli verilebilmesi için öncelikle www.sanayi.gov.tr adresinden E-HİZMETLER - YILLIK İŞLETME CETVELİ sekmesinden gerekli güncellemenin yapılarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden onay alınması gerekmekte olup aksi takdirde 2012 işletme cetvellerinin girişi yapılamayacaktır.

İşletme Cetvelinde kapasite ve fiili üretim miktar birimlerinin, ürün kodu birimi ile aynı olması zorunludur. Bu hususta azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

2013 yılı Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 yıllık işletme cetvelinin söz konusu formata uygun olarak düzenlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 

İlgi: İnegöl Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nün 02.01.2013 tarih ve 304-04-04-7 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Grup Servisi'nce, 2011 ve daha önceki yıllara ait ölçü tartı işlemlerinde kullanılan her türlü elektronik ibreli mekanik kantar, baskül, hassas terazi, metre, litre, gram ve kilogramların beyan işlemlerinin başladığı bildirilmektedir.

Beyan verme süresi 28 Şubat 2013 tarihinde sona erecek olup, beyan ve damga işlemi yapılmayan ölçü tartı aletine (teraziler) 3516 sayılı yasa ve Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili üyelerimizin Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Grup Servisi'ne müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama