Ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ayarı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılmasını gerekmektedir.

Bu kapsamda, tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumlulukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmelikte belirtildiği üzere, tartı aletlerinin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı almış, muayene ve damgalama işlemleri yapılmış. olarak kullanılması gerekmektedir. Muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak. Yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yıl takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar , tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre il müdürlüğümüze, tarafımızca yetkilendirilen muayene servilerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş tartı aletlerinin kullanılması yasaktır. Ayrıca üzerinde alım- satım işlerinde kullanılamaz ibaresi bulunan terazilerin de ticari amaçla kullanılması yasaklanmıştır. Söz konusu hükümlere uymayanlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

 

02/11/2014 tarih ve 29163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylep Planı (2014-2016)" çerçevesinde; "Türkiye'nin tasarım envanteri oluşturulması" çalışmalarına başlanmıştır.

Bu bağlamda anılan tasarım envanteri oluşturulması çalışmasında kullanılmak üzere üyelerimizden endüstriyel tasarım yapan, endüstriyel tasarım yaptıran ve endüstriyel tasarımcı çalıştıran firmalarımızın bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Firmanızda endüstriyel tasarımcı çalıştırıyorsanız, yada endüstriyel tasarım satın alıyorsanız konuyla ilgili olarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine 17 Şubat 2015 gününe kadar bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

 

İlgi: T.C. BURSA VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03/07/2014 tarihli ve 5238 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ayarı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılmasını gerekmektedir.

Bu kapsamda, tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumlulukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmelikte belirtildiği üzere, tartı aletlerinin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı almış, muayene ve damgalama işlemleri yapılmış. olarak kullanılması gerekmektedir. Muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak. Yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yıl takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar , tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre il müdürlüğümüze, tarafımızca yetkilendirilen muayene servilerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayene zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş veya damgaları iptal edilmiş tartı aletlerinin kullanılması yasaktır. Ayrıca üzerinde alım- satım işlerinde kullanılamaz ibaresi bulunan terazilerin de ticari amaçla kullanılması yasaklanmıştır. Söz konusu hükümlere uymayanlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu kapsamında 1.521 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

 

İlgi: Bursa Valiliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.11.2013 tarih ve 13059572 - 199/2685 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Sanayi alanında durum tespiti, inceleme ve değerlendirmeler yapmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak amacıyla, "2023'E 10 KALA ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE AVRASYANIN ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE" teması ile;

1. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim - Ar-Ge ve İnovasyon,

2. Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,

3. Sanayide Sürdürülebilir Üretim,

4. Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam,

5. Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kümelenme,

6. Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet,

başlıkları altında, 3. Sanayi Şurası 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde CONGRESIUM - ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI - ANKARA' da gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgiye (http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=8199&lng=tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

Konuyu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama