İlgi : T.C. Bursa Valiliği'nin 24/01/2018 tarih ve 456 sayılı yazısı

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması zorunludur.

Yine aynı kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2018 yılı için belirlenene idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmaması açısından Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2018 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama