Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)' nden Odamıza ulaşan 24.02.2011 tarih ve 5075 sayılı yazısında; 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ile derin deniz deşarjı projelerinin onay yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından 27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı "Derin Deniz Deşarjı Proje onay Genelgesi"  yayımlanmıştır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenen "2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" 21.01.2011 tarih ve 2011/2 sayı ile yayımlanmış olup, TOBB' nin http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.aspx">http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresinde Duyurular bölümünde yer aldığı bildirilmiştir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

"

Site içi arama