Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 09.06.2011 tarihli ve 0433/14383 sayılı yazıda,

Bir atığın tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 05.07.2011 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in EK-III B’sinde yer alan eşik konsantrasyon değerlerine göre atığın analizinin yapılması gerektiği hatırlatılmakta ve analizi yapılacak olan atıklar için numunelerin, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan numune almaya yeterlilik almış olan laboratuvarlarca alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, EK-III B analizi için atığını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderecek olan sanayicilerin, mutlak suretle “Bakanlıktan numune almaya yeterlilik almış laboratuvarlarca” veya ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce numune alınmasını sağlamaları gerekmektedir.  

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama