Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Uşak Ticaret Borsası’nın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında piyasaya süren işletmelere, kod numarası ve şifre alımları için  İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin döner sermaye hesabına ödedikleri ücretin makul bir seviyeye indirilmesi talebi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yanıtı; “Yönetmeliğe göre piyasaya süren veya ambalaj üreticisi konumunda olan firmalar kod numarası ve şifrelerini, 01.01.2011 tarihi itibarı ile her hangi bir bedel ödemeden bulundukları ilin İl Çevre Orman Müdürlüklerinden alabileceklerdir. Ekonomik işletmeler almış oldukları kod numarası ve şifre ile internet aracılığı ile atık ambalaj yazılım programından her yıl şubat ayı sonuna kadar bildirim ve belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.” şeklindedir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama