İlgi: Bursa Valiliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.11.2013 tarih ve 13059572 - 199/2685 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Sanayi alanında durum tespiti, inceleme ve değerlendirmeler yapmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak amacıyla, "2023'E 10 KALA ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE AVRASYANIN ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE" teması ile;

1. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim - Ar-Ge ve İnovasyon,

2. Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,

3. Sanayide Sürdürülebilir Üretim,

4. Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam,

5. Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kümelenme,

6. Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet,

başlıkları altında, 3. Sanayi Şurası 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde CONGRESIUM - ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI - ANKARA' da gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgiye (http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=8199&lng=tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

Konuyu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama