Makaleler

İlgi: TOBB'nin 02.03.2018 tarih ve 3630 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde bir çalışma başlatıldığı belirtilmiştir.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nin herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilerek Odamız da menşe ve dolaşım belgeleri satış ve onay işlemini yapan ilgili personele ait elektronik imzanın Şubat 2018 sonuna kadar temin edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu defa, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin bahse konu belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa zamanda temin etmeleri gerekmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama