Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında istisna olacak olan aşağıda belirtilen firmaların izin almaları için Odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Müracaatını Kaymakamlık Makamına sunulmak üzere İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına yapacak Ticari İşletmeler;

 1. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri.
 2. Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
 3. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
 4. Oteller ve konaklama yerleri,
 5. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
 6. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
 7. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
 8. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 9. Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
 10. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
 11. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.)

Söz konusu kapsamda olan üyelerimizin İnegöl Kaymakamlığı'na iletilmek üzere Odamıza yapacakları başvurularda; aşağıda yer alan İzin Dilekçesi (EK 1) ile Personel Listesi'ni (EK 2) doldurarak her iki formu da kaşeli ve imzalı olarak beraberinde personel listesindeki her bir personel için ayrı ayrı doldurulmuş İdari İzin formları (EK 3) ve firmanın son aya ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi ile birlikte en geç 7 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 17:30'a kadar Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

 1. İzin Dilekçesi
 2. Personel Listesi
 3. İdari İzin Formu

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama