6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, üyeleriniz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerinizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası), üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. 

Detaylı bilgi için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5272/2018-88

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama