İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.06.2020 tarih ve 34221550-045.99-5547 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, üyelerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama