28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı  Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı  Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı  Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası  kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş  olduğu için cezai duruma düşmüş  ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye grup ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları  halinde, söz konusu fiilden dolayı  herhangi bir idari para cezası  ödemeksizin muayene ve damgasını  yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. İlgili Kanunla değişiklik yapılan maddelere ilişkin uygulamalar bu çerçevede değerlendirilerek yürütülecektir. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama