İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2020 tarih ve 34221550-250-4988 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.04.2020 tarihli, 3612 sayılı ve "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)" yazısı konusu, konusu, Koronavirüsün (COVİD-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin,Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasında ise Birliğin 05.06.2020 tarihli, 4861 sayılı ve "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)" konulu yazısı ile KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak değerlendirilmek üzere Bakanlıklarına gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.

Bu defa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 08.06.2020 tarih ve 31209 sayılı yazıda; ilgi yazılarda duyurulan talimatların yürürlükten kaldırıldığı ve daha önce işlem dosyası değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlığa gönderilmiş olanlar da dahil olmak üzere, gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama