İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.06.2020 tarih ve 34221550-250-4861 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından alınan 26.05.2020 tarih ve 29259 sayılı yazıda, bildirilen uygulamalara aşağıdaki şekilde güncelleme yapıldığı bildirilmektedir:

Bakanlıkları tarafından yapılan değerlendirmede ilk defa yetki belgesi alma ve değişim talepleriyle ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde karşılanması mümkün olanlardan;

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen yetki belgelerine ilişkin taleplerin sadece elektronik olarak (müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden), 

b) Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO Belgesi, Demiryolu İşletmeciği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB Belgesi ile ilgili taleplerin fiziki olarak,

değerlendirilmek üzere Bakanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur. 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama