Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 97 milletvekili tarafından Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur.

Kanun teklifi ile dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de verdikleri hizmetler sonucu sağladıkları hasılat üzerinden % 7,5 oranında dijital hizmet vergisi getirilmekte, kambiyo muamelelerinde (döviz) satış tutarı üzerinden binde 1 oranında uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) binde 2 oranına yükseltilmekte, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabının, binek otomobili kiralama ve satın almalarında gider olarak yazılabilecekleri KDV ve ÖTV tutarlarına sınırlama getirilmekte, gelir vergisine tabii gelirlerin vergi oranları değiştirilmekte, değerli konutların vergilendirilmesine yönelik olarak değerli konut vergisi ihdas edilmekte, ayrıca birçok vergi kanununda değişiklikler yapılmaktadır. TBMM Başkanlığı'na sunulan Kanun Teklifi ekte gönderilmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama