İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması  amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını  sağlayacak "İthalatta İhracatçı  Kayıt Sistemi" programı  oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı  firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı  Kayıt Sistemi — İİKS numarası) verilmektedir. Konuya ilişkin 2019/4 sayılı  Genelge ekte gönderilmekte olup, anılan programa ilişkin Yükümlü Kılavuzu https://ggm.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını  teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı  olmayan yabancı  firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" alanında "Kimlik No" bölümüne yazılması, sorun yaşanması  halinde ise sorunun Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama