İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 04.09.2019 tarih ve 34221550-720-8913 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığınca, işlenmemiş (ham) hayvan ve deniz ürünleri dışında kalan gıda ve içecek mamulleri için sağlık sertifikası veren tek yetkili merciin "İran Gıda ve İlaç Kurumu" olduğu bildirildiği ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Site içi arama