İlgi: İnegöl Kaymakamlığı'nın 04.02.2020 tarih ve E.192 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı  yazıda; "Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 23/01/2020 tarih ve 13812 sayılı yazısında; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 16.01.2020 tarihli ve E.9611 sayısı yazısında; Suriye'de 3,7 milyon kişinin yaşadığı İdlib bölgesinde, 1 Aralık 2019 tarihinden günümüze kadar toplamda 312 bin kişinin yerlerinden edindiği, %76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğu, bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışların yaşamı olumsuz yönde etkilediği ve bölgedeki insanların başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunduğu belirtilerek, bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları işbirliğinde "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" insani yardım kampanyasının başladığı belirtilmiştir.

İlgi yazıda ayrıca, İdlib'de son dönemde derinleşen insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla https://www.afad.gov.tr/idlib-insani-yardim-kampanyasi linkinde yer alan görsellerin de kullanılarak, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile belediye başkanlıklarınca kampanyanın desteklenmesi ve vatandaşlarımıza duyurulması için gerekli çalışmaların yapılması istenmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için EK'i tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

Site içi arama