EK: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğü'nün 21.10.2019 tarih ve 2479905/202.01.01 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu ayrıca belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan ayrıca teyit edilecektir. Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satış kampanyası süresince satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış  yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkanlığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarlar' kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri ve üretici birlikleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.

Tüm ürün satışlarında alıcılardan TMO Genel Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satış kampanyası süresince kendilerine satış yapılmamasını  kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) taahhütname alınacaktır. Satışlarda son teslim tarihi 30 Kasım 2019 tarihidir.

EK'i görmek için tıklayınız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama