Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, 80 yıldır yürütmekte olduğu tarım piyasalarını düzenleme görevi ile birlikte depolamaya uygun nitelikli, kaliteli ve sağlıklı ürünü en ekonomik yöntemle tüm yurt sathına ulaştırmak üzere "Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yoluyla Lisanslı Depoculuk" projesini hayata geçirmiştir. 2019 yılı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında yurt genelinde lisanslı depolarda görev alacak personeli yetiştirmeye yönelik eğitim programları sektörde yer alan işletmelerden gelen talepler üzerine devam etmektedir. Alanında uzman eğitici kadrolar ile düzenlenecek eğitim programları, içerikleri, tarihleri ve süreleri yazının ekinde olup gelen talepler doğrultusunda programlar uygulamaya konulacaktır. 

Konu ile ilgili olarak www.tmo.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama