İlgi: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğü'nün 04.05.2020 tarih ve 22479905/202.01.01/204.01.01 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, TMO Genel Müdürlüğü Bandırma Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ve ekli listede yer alan hububat,bakliyat, pirinç ve çeltikler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte yer alan fiyatlarla 01 — 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.

Toptan ve perakende olarak satışa sunulan paketli pirinç ve bakliyatın satış fiyatları 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar geçerli olacaktır. Lisanslı depolarda bulunan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki stoklar, Eskişehir, Denizli, Kayseri, Konya, Polatlı ve Sivas Şube Müdürlükleri stoklarından satışa açılan ithal ekmeklik, Adana Şube Müdürlüğü stoklarından satışa açılan ithal makarnalık buğdaylar ile ithal arpalar, yem fabrikalarına yönelik satışa sunulan tüm arpa stokları ve liman şube müdürlüklerindeki ithal ekmeklik buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile ekteki listedeki toptan satışa açılan pirinç ve çeltikler, TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığınca tahsis edilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvurulan şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIS PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama