İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 21.04.2020 tarih ve 34221550-100-3914 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Fas Ekonomi, Finans ve idarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler idaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 Gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douani&e) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama