Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdaylar kalitelerine göre değişen 1.375 - 1.475 TL/Ton fiyat aralığında, ithal ekmeklik buğdaylar ise 1.450 - 1.475 TL/Ton fiyatlarla peşin bedel mukabili 21 Ekim - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında satışa açılmıştır.

Talep sahiplerinin ilgili şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmekte olup satışa açılan stoklar ve fiyatları ile detaylı bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden ve şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.


Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu




Site içi arama