İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.12.2019 tarih ve 34221550-100-12680 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı vurgulanarak, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50), 8 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan Tebliğ ile bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Yetki ve uygulama belgelerini görmek için tıklayınız.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.12.2019 tarih ve 34221550-310.99-12452 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

İlgili ek "https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php" adresinde "ISPM-15 Uygulamaları" başlığı altında yayınlanmıştır. 

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.12.2019 tarih ve 34221550-720-12406 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, 1-4 Temmuz 2020 tarihlerinde, Ürdün-Amman'da Uluslararası Gıda ve Teknoloji Fuarı'nın (INFTEXPO 2020) düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin dokümanlar ekte iletilmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama