İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.06.2020 tarih ve 34221550-020.04-5134 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin ilgide kayıtlı elektronik posta iletisi ile Kırgız Cumhuriyeti'nin gündeminde yer alan yatırım projelerinin listesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmiştir.

Bahse konu projelere ilişkin ayrıntılı bilgi https://we.tl/t-9VNfOHpL1J web sayfasında yer almaktadır. Projelerle ilgili olarak ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Üyelerimize duyurulur. 

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2020 tarih ve 34221550-250-4988 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.04.2020 tarihli, 3612 sayılı ve "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)" yazısı konusu, konusu, Koronavirüsün (COVİD-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin,Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasında ise Birliğin 05.06.2020 tarihli, 4861 sayılı ve "Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)" konulu yazısı ile KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak değerlendirilmek üzere Bakanlıklarına gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.

Bu defa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 08.06.2020 tarih ve 31209 sayılı yazıda; ilgi yazılarda duyurulan talimatların yürürlükten kaldırıldığı ve daha önce işlem dosyası değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlığa gönderilmiş olanlar da dahil olmak üzere, gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.06.2020 tarih ve 34221550-020.04-5098 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Türkmengaz Devlet Kurumu'nun yurt dışından yapılacak yatırımlar çerçevesinde birtakım projeler gerçekleştirmeyi öngördüğü bildirilmekte ve söz konusu projelere ilişkin örneği ekte sunulan liste iletilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'ne ( Tel: 0312 441 71 22/23/24, e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ) başvurması gerekmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.06.2020 tarih ve 34221550-100-5030 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayı lı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir. 

Yazıda, yapılan değişiklik uyarıca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan "Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu"nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve "Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi"nin devreye alındığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte, 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmiştir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

Site içi arama