İlgi: TOBB'nin 29.05.2013 tarih ve 12541 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda belirtildiği üzere, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Avrupa dil sertifikası sınavlarını yapmaya yetkili kılınan "The European Language Certificates" (TELC), 18 ülkede; Almanca, Arapça, Çekçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere 10 değişik dilde Avrupa dil sertifikası vermekte olan bir kurumdur.

Adı geçen kurum ile MEB arasında 20 Nisan 2011 tarihinde imzalanan protokol ile Ankara Başkent, İstanbul Kartal, İzmir Karşıyaka, Antalya Azize Kahraman, Bursa Gemlik ve Trabzon Halk Eğitim Merkezleri, Almanca ve İngilizce dillerinde A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde Avrupa dil sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınmışlardır.

MEB HBÖ Genel Müdürlüğü ve TELC'in işbirliği ile, sertifika sınavlarının yapılabilmesini teminen, sınav yapmaya yetkili halk eğitim merkezlerimizin bulunduğu illerde görevli olan toplam 56 Almanca ve İngilizce öğretmenine sınav yapma lisansı verilmiştir.

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan 2011 Aralı ayından itibaren lisanslı halk eğitim merkezlerimizde yapılmaya başlanan sertifika sınavları sonucunda verilen sertifikalardan TELC Almanca dil sertifikaları, 02.01.2013 tarihi itibariyle ÖSYM Yabancı Dil Sertifikaları Eşdeğerlikleri listesine dahil edilmiştir.

Dil sertifikası sınavlarının ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla, MEB HBÖ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan web sayfasına http://dilsertifikalari.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 Dünya ticaretini kolaylaştırmayı kendisine görev kabul eden ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), bu amaçla birçok alanda çalışmalar yapmaktadır. Bunların başlıcaları ticaret için uluslararası kuralları meydana getirmek ve bu alanda eğitimler organize etmektir.

Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, başta kamu kurumları olmak üzere üniversiteler ve bazı özel kuruluşlar tarafından "Eğitim Programları" düzenlenmektedir.

ICC de misyonuna uygun olarak dış ticaret dünyasına katkıda bulunmak amacıyla temel ve teknik “Eğitim Programları” düzenlemektedir. Bu defa, gelen talepler üzerine dış ticarette yeni başlayanlar ve orta düzeydeki çalışanlar hedef alınarak,  8-9 Haziran 2013 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010  eğitimi düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

Söz konusu eğitimde temel bilgiler verilecektir, çok ileri tartışmalara girilmeyecektir, “ileri” ihtiyaçları için ayrı eğitimlerimiz olacaktır. “Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010” isimli bu eğitimin kapsamı ekte sunulmuştur.

Söz konusu Eğitim Programına katılmayı arzu eden kişilerin aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 5 Haziran 2013 tarihine kadar Milleterarası Ticaret Odası Milli Komitesine faks (0 312 219 42 58) veya e-posta (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) ile göndermesi gerekmektedir.

EK:

  1. Kayıt Formu
  2. Eğitim Konuları
 

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır. Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı, IFS tarafından ICC Türkiye Milli Komitesi işbirliğinde  bu yıl 12 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde, sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 23-24 Mart 2013 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

ICC yayınlarının (UCP600, e-UCP, URR725, ISBP 681, ISP98, INCOTERMS) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının da irdeleneceği Seminer, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

Seminere katılmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 18 Mart 2013 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0312 219 42 58) veya e-posta (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) ile göndermeleri gerekmektedir. Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

EKLER:

  1. Kayıt Formu
  2. Program
 

ICC Türkiye Milli Komitesi'nden alınan bir yazıda,

Bilindiği gibi, ticaret yapmak üzere ilişkiye giren amir, lehdar, bankalar ve diğer tüm rol alan taraflar Dış Ticaret ile ilgili tüm süreç ve riskleri bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar.

Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olması ise tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel-ulusal kural uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalıdır.

Dış Ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlediğimizden dolayı bu defa Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemektedir.

Seminer sonrasında katılımcılara ''DIŞ TİCARET STRATEJİSİ ve YÖNETİMİ EĞİTİMİ'' sertifikası verilecektir.

Seminerin programı ve katılım formu ekte sunulmakta olup son kayıt tarihi 25 Şubat 2013'tür.

EK:

  1. Başvuru Formu
  2. Program
 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama