İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 29.06.2020 tarih ve 34221550-720-5504 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 04 Haziran 2020 tarihli Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Ek Bütçe Kanunu'nun 49 ve 50. maddesiyle, ticaret veya imalat sanayinde faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketlere ilişkin hisselerin %51'inin Cezayir vatandaşlarına ait olma kuralının değiştirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu değişiklik neticesinde; Cezayir ulusal ekonomisi için stratejik olan sektörler (ulusal madenler; enerji sektörü; savunma sanayii; demiryolları, limanlar ve havalimanları; ilaç endüstrileri) dışında kalan tüm sektörlerde faaliyet gösteren yabancıların, hisselerinin %100'ü kendilerine ait olmak üzere şirket kurmalarının mümkün hale geldiği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda belirtilmektedir.

A) Eşya Taşımacılığı ile ilgili olarak;
1. Söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir. 

2. R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) yetki belgesiyle değiştirilmesi sağlanmıştır.

3. Tehlikeli madde taşımalarında C 1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de UETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.

B) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

1) B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı yumuşatılmıştır (10 yaşından 12 yaşına çıkartılmıştır).

2) Otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki belgelerine 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31/12/2021 tarihine kadar kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İŞKUR, "Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezaları Fonu"ndan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vermeyi sürdürüyor.

2020-2. Dönem engelli ve eski hükümlülere yönelik proje, kurs, uyum, hibe destek başvuruları; 8 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 17 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecektir.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar (44 bin 145 lira) iş kurma hibe desteği sunulacaktır.

2020-2. dönem başvuru rehberi ve formu www.iskur.gov.tr sitesinde yayınlanmıştır. Hazırlanan projeler; kamu ve sosyal taraflardan oluşan komisyon tarafından değerlendirilecektir. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini arttırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edeceği korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler desteklenecektir.

2015-2019 yılları arasında 7'si engelli, 3'ü eski hükümlü olmak üzere 10 kendi işini kurma projesi hayata geçmiştir. Ayrıca aynı dönemde hayata geçirilen Engellilerin İş Bulmasını Sağlayacak 5 Destek Teknolojileri Projesi ile 18 engellimizin istihdamı sağlanmıştır.

Başvurular; 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek olup proje sunmak isteyen engellilerin www.iskur.gov.tr adresindeki başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak İŞKUR'a belirtilen tarihe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Eski hükümlülerin ise kendi işini kurma projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerine (Denetim Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurulları) iletmeleri gerekmektedir. İlgili birimler tarafından projeler, İŞKUR'a teslim edilecektir.

Eski hükümlülerin doğrudan kendisine yapacağı başvurular dikkate alınmayıp proje sahibine iade edilecektir.

Proje çağrıları hakkında detaylı bilgi için İŞKUR İl Müdürlüklerine ve Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabilecektir.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 19.06.2020 tarih ve 34221550-020.04-5278 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından belirlenen bazı turizm projeleri bildirilmekte ve söz konusu projelere ilişkin örneği ekte sunulan ayrıntılı bilgileri iletilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne ( Tel: 03124919100 e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ) başvurması gerekmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

Site içi arama