İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.07.2020 tarih ve 34221550-720-6196 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren bir firmamızın yerel Hukuk Müşaviri Adnan Hadzimusiç tarafından, Saraybosna Ticaret Müşavirliğiyle işbirliği ve Saraybosna Büyükelçiliğimizle istişare içinde ekte bir örneği sunulan "Bosna Hersek'te Yabancıların İkameti ve Çalışması" isimli kitapçığın hazırlandığı bildirilmektedir.

Kitapçığı görmek için tıklayınız.

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bir yazıda, günümüz dünyasında kültürel değerlerin korunması ve bu yönde oluşan talebin karşılanmasına yönelik çalışmaların, son yıllarda Türkiye'de de karşılığını bulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, "Malatya Kayısısı"nın belirli isim ve işaretlerle hem ülkemizde Türk Patent Kurumu'nda hem de Avrupa Birliği Komisyonu'nda tescilinin sağlandığı ifade edilmektedir.

Konu hususunda, detaylı bilgiye ulaşmak için bahse konu yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazı devamında; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, sınai mülkiyet hakkı sahibi olduğu "Malatya Kayısısı" ürününün hak ettiği değeri bulması, üreticinin ve ürünü pazara sunan tüccarların haklarının korunmasına adına gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için her türlü girişimde bulunacağı ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelge ile marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelge ile Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19:00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, 06.05.2020 tarihli ve 7647 sayılı Genelge ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı Genelge ile Alışveriş Merkezlerinin 10:00-22:00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri hususu Valiliklerimize bildirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kurul ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır; belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir.

Üyelerimize duyurulur.

 

1.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir (1) ay uzatılmıştır.

Yine, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2707 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği; 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihinde çıkarılan Kanun ile 3 ay süre ile getirilen işten çıkarma yasağı, 1 ay daha ertelenerek 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

 

Site içi arama