İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.01.2020 tarih ve 34221550-720-405 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari'nin, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü, İstanbul Elit World Hotel Konferans Salonu'nda, iki ülke iş insanlarının katılımı ile, "Ticaret ve Teknoloji Toplantısı" düzenleneceği bildirilmektedir.

Toplantıya katılacak İranlı firma listesi ekte iletilmekte olup, program aşağıda yer almaktadır.

EK'i görmek için tıklayınız.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.01.2020 tarih ve 34221550-720-512 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 5 Kasım 2019 tarihinde Nijerya'nın Ondo Eyaleti Yatırım ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Boye Oyewumi ile toplantı yapıldığı, şehirde açılacak yeni liman ile Lagos limanının yoğunluğunu kendi eyaletlerine çekmeyi hedefledikleri, liman inşaatına eyalet tarafından Yap İşlet Devret finansman sistemi ile başlanacağı, Yatırım ve Kalkınma Ajansı'nın da projeye önem verdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yeni limanın hem eyaletin kalkınması için büyük bir fırsat olarak göründüğü hem de yatırım fırsatları ile Türk firmalarımızın limanın yapımında söz sahibi olabilmesi açısından değer kazandığı belirtilmektedir. 

Bahse konu yatırım projeleri hakkında bilgi almak isteyenler için, yazı ekinde iletişim bilgileri yer almıştır.

EK'i görmek için tıklayınız.

 

Dünya gıda sektörüne yön veren uluslararası gıda fuarlarına katılım sağlanması ülkemiz ihracatına önemli bir ivme kazandırmaktadır. Gıda fuarları arasında SIAL önemli bir marka olup, uluslararası platformda kazandığı başarılar doğrultusunda, Amerika, Asya ve Avrupa'da sektörün en önemli organizasyonları arasında yer almaktadır. 

Söz konusu kıtalarda düzenlenecek olan SIAL Gıda Fuarlarına İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye milli iştiraki organizasyonları gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, İstanbul Ticaret Odası  2020 yılı fuar programında; 

• SIAL Canada, 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Montreal - Kanada
• SIAL China, 13-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Şanhay - Çin Halk Cumhuriyeti
• SIAL India, 17-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Yeni Delhi - Hindistan
• SIAL Paris, 18-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Paris - Fransa

yer almaktadır.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye, İstanbul Ticaret Odası web sayfası "Fuarlar" bölümünden " https://ito.org.tr/tr/fuarlar " ulaşabilirsiniz.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13.12.2019 tarih ve 34221550-249-12360 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmünü amirdir. Yine bahsi geçen kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekmektedir.

Söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığına muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda; 
- Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.
- QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş. ve
- Chubb European Group Sigorta Brokerlik Ltd.

şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kurarak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir. 

Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Ancak; Bakanlığa intikal eden yeni bilgiler çerçevesinde, yukarıda anılan şirketlerin özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettikleri anlaşılmıştır.

Bu itibarla,

1. Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla, sigortacı lığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmadığı,

2. Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, Oda/Borsanıza kayıtlı üyelerinizin, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin bir listesine ulaşabilecekleri, 

3. Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari ünvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği,

4.Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listeden ulaşabileceği,

5.Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan derneğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzeri unvanlara sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınarak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulması,

hususlarında Odamız üyelerimizin mağduriyetlere uğramamaları için konuyu dikkate almaları rica olunur.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama