İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.03.2020 tarih ve 34221550-020.04-2489 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişilerin Azerbaycan'dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama