Çok Değerli Üyemiz;

Odamız Genel Sekreterliği tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programında “Aile İşletmelerinde Bütçe Maliyet Sistemleri, İşletme Bütçelerinin Kurulması Kontrolünü Ölçme ve Değerlendirme” konulu bir yüksek lisans tez çalışması yürütülmektedir.

Odamızca yürütülen bu tez çalışması, aile şirketi olan birçok üyemizi yakından ilgilendirmesi nedeniyle bu işletmelerdeki bütçe ve maliyet sistemleri ile ilgili yaşanılan sorunların ve gelişime açık yönlerin akademik bir çalışma ile detaylı araştırılarak işletmelere rehberlik niteliğinde araştırma neticelerinin sunulması ve ülkemizde aile işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda yaşanılan durumların akademik çalışmalarda daha fazla konu edilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle, tez çalışması sonuçlarının üyelerimize bilgi ve rehberlik sunma şeklinde katkı sağlaması beklenmektedir.

Söz konusu tez çalışması kapsamında, sahadan doğru verilerin alınmasını sağlamak amacıyla “Aile İşletmelerinde Bütçe Maliyet Sistemleri Ve İşletme Bütçelerinin Kurulması, Kontrolünü, Ölçme Ve Değerlendirme Anketi” çalışması yürütülmektedir. Anket sorularına katılımcılar tarafından verilecek cevaplar 3. taraflarla paylaşılmayacaktır. Anket sonuçları, araştırmamıza katılanlara istenildiği ve adres belirtildiği takdirde e-posta yoluyla gönderilecektir.

Siz değerli üyemizin, aşağıda bağlantı linki yer alan ankete katılarak Odamızca yürütülen akademik çalışmaya sağlayacağınız çok değerli katkılarınız için teşekkürlerimizi sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

EK: Ankete Erişmek İçin Tıklayınız

Site içi arama