İlgi: TOBB 'nin 26.10.2018 tarih ve 15991 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda;  

1.MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanun'un 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlı k hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır.

3. MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu görülmüştür.

4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli istekliler Arasında ihale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

5. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimize , yukarıda açıklanan hususların duyurulmasının Ülkemizin ve üyeleriniz menfaatine olacağı değerlendirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama