Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile işletmenin net satış hasılatı veya mali bilanço tutarındaki 40 Milyon TL sınırı 125 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre; 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL'nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve aynı zamanda 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden bütün işletmeler KOSGEB'in vermiş olduğu desteklerden yararlanabileceklerdir.

EK: 24.06.2018 Tarihli Yönetmelik için tıklayınız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama