İlgi: TOBB'nin 26.07.2018 tarih ve 11378 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong'a gelen ve Hong Kong'dan ayrı lan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance - Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.

Ekte isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazı lı deklarasyon vermek zorunda olduğu,

Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'a ulaşan kişilerin, Gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazı lı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,

  • - Deklarasyon Formlarının Gümrük yarış Holündeki Kırmızı Kanal'da hazır tutulacağı, aynı zamanda
  • Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimin mümkün olacağı,
  • - Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapı lan Para ve kıymetli evraklara C&ED web sitesinden
  • erişilebileceği,
  • - Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,
  • - Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama veya teröre
  • finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahküm
  • edilebileceği,
  • - Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16
  • Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama