İlgi: TOBB'nin 22.06.2018 tarih ve 9676 sayılı yazısı

Avrupa Birliği COSME (işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, ''Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Söz konusu teklif çağrısı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ'ler arasında, uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarının geliştirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Proje süresi 18-24 ay arasında olup, her bir proje için en fazla 400.000 Avro hibe desteği ayrılmıştır. COSME Programının ulusal koordinatörü olan KOSGEB tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup, proje çağrı metni aşağıda belirtilmiştir:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01 _call_text.pdf

Üyelerimize duyurulur.

EK: COSME 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama