Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya’dan bir firma için Türkiye Distribütörü aranmaktadır. Söz konusu talepler özellikle yüz, çene ve kafatası için yapılan implantlar ile ilgilenen üyelerimizin Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

3di GmbH, 2000'den beri medikal teknoloji sektöründe başarıyla kurulmuş olan Jena merkezli bir medikal teknoloji şirketidir. 3di GmbH, ihtiyaç duyulan tüm implantları kişiye özel olarak baştan yaratır. Özellikle yüz, çene ve kafatası için yapılan bu implantların hastanın anatomisine uygun, simetrik ve orijinale en yakın şekilde olması çok önemlidir. Araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama ve satış alanlarında kalifiye çalışanlar tam olarak hastaya özel uyarlanmış implantın teslimine kadar hızlı bir yol için sağlam bir temel oluşturur. 

Söz konusu şirketin uluslararası satış ve pazarlama yetkilisi 10-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye’de toplantılar gerçekleştirecektir. İlgilenen üyelerimizin Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçmesi beklenmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası:
Derya ARAÇ - Kıdemli Proje Yöneticisi | Pazar Araştırmaları
Adres: 
Yeniköy Tarabya Caddesi No:88 34457 Tarabya/İstanbul
Tel: +90 (212) 363 05 00
Faks: +90 (212) 363 05 60
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Web: www.dtr-ihk.de

Şirket broşürü için tıklayınız.

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile KOSGEB'in Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular KOSGEB tarafından alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

  • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
  • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
  • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
  • Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.

Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri 100.000
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000
Tanıtım Giderleri 100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
Hizmet Alım Giderleri 100.000

Destek Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

İlgi: TOBB'nin 20.08.2019 tarihli ve 8474 sayılı yazısı.

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer" proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

İlgili paydaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: COSME Teklif Çağrısı

 

Katılım öncesi mali yardım aracı (IPA II) Sivil Toplum Sektörü kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönem teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'den; dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere en az 60 bin Avro, en fazla 100 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe programına son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 saat 17:00 olup başvuruların Merkezi Finans İhale Birimi'ne yapılması gerekmektedir. Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına Avrupa Birliği Başkanlığı'nın web sayfasından (https://www.ab.gov.tr/51722.html) ulaşılabilmektedir.

İlgili paydaşlarımıza önemle duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama