1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalar Ticaret Bakanlığı'nın http://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1-nisan-2020-tarihli internet sayfasında yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB’nin 26.03.2020 tarihli ve 3275 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Covid-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verildiği, belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dâhil olduğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Kanun'un Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dâhil olmadığı sonucuna ulaşıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgi: Bursa Valiliği’nin 27.03.2020 tarihli ve E.11658 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına sınırlama getirilerek yolcu kapasitelerinin %50’si kadar yolcu taşıyabilme kuralı getirilmiş, personel servisleri ise bu sınırlamadan istisna tutulmuştu.

İlgide kayıtlı yazıda; ancak görülen lüzum üzerine personel ve işçi servislerinin de ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımalarına istisna uygulamasının İçişleri Bakanlığı’nın 26.03.2020 tarihli ve E.5899 sayılı yazısı ile sonlandırıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgi: Bursa Valiliği'nin 27.03.2020 tarihli ve E.11660 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın 27.03.2020 tarihli Genelge yayınlandığı belirtilmekte olup, söz konusu genelge ekte yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK: İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve E.5929 sayılı Genelgesi'ne erişmek için tıklayınız.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama