İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Program' 21.05.2018 tarih ve 230427 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair " Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle-,.elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kapsamda İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri belgesi alabilmesi için SINAV KATILIM HAKKI belgesi alması gerekmektedir. Sınav Katılım Hakkı belgesi alabilmek için İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimine katılım zorunludur. Zorunlu eğitim programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri Sınava Giriş Hakkı kazanacaktır.

Gebze Teknik Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 12.07.2018 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak zorunlu eğitim sonunda SINAV KATILIM HAKKI belgesi verdiğimiz Program, kolaylık sağlamak adına Uzaktan Eğitim Modeli ile hazırlanmış ve kayıtlar alınmaya başlamıştır. Yapılacak  olan sınavda, başarılı olmaları durumunda elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş Sağlıği ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. Detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

EK: http://isgvekil.gtu.edu.tr/program-1-egitim-icerigi.html

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama